Branches and Units of the Company

Nizhnekamsky Branch

Contact information

Nizhnekamsky Branch
(423576, town Nizhnekamsk, Industrial Zone, 2) code 8-8555
Branch Director Khusainov Rafis Anisovich
Reception 44-04-06 Fax
Chelninsky RBRU (423895, Republic of Tatarstan, Tukayevsky municipal district, Nizhneuksinskoye settlement, BSI (construction industry base), Narodnaya str., 202) code 8-8552
Chief Engineer of the branch Bulat Kh. Sadykov
Reception 70-65-46
Sarmanovsky RBRU (423350, с. township Sarmanovo, Profsoyuznaya St., 36) code 8-85559
Head of RB Unit Nafis M. Faskhutdinov

Photogallery

Nizhnekamsky Branch
Nizhnekamsky Branch
Nizhnekamsky Branch
Nizhnekamsky Branch
Nizhnekamsky Branch
Nizhnekamsky Branch

Back to the list